Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wielopaliwowe kotły zmechanizowane małej mocy ‒ opalane węglem. (str. 13 nr. 5/51/20)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

DOI: 10.15199/9.2020.5.3

Słowa kluczowe: kotły stałopalne małej mocy, węgiel kamienny

Streszczenie

W artykule opisano rozwiązania zmechanizowanych kotłów wielopaliwowych małej mocy wyposażonych w palniki retortowe z podajnikami śrubowymi. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania umożliwiające optymalizacją procesu spalania różnego rodzaju paliw stałych oraz ograniczeniu emisji szkodliwych gazowych i stałych produktów spalania.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.