Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Analiza pracy przeciwprądowych pośrednich wymienników wyparnych. Część 2.Wybrane aspekty konstrukcyjne (str. 28 nr. 4/51/20)
dr inż. Demis Pandelidis
mgr inż. Anna Pacak
  

DOI: 10.15199/9.2020.4.4 

Słowa kluczowe: wymiennik wyparny, perforowany otwór wlotowy, kanał mokry wymiennika,

Streszczenie:

W poprzedniej części artykułu przedstawiono wybrane rozwiązania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bazujących na wymiennikach wyparnych o różnej konstrukcji. Porównano różne typy wymienników: typowy przeciwprądowy wymiennik wyparny, przeciwprądowy wymiennik wyparny pracujący jako urządzenie do odzyskiwaniem ciepła, wymiennik regeneracyjny oraz zmodyfikowany wymiennik, zaproponowany przez autorów. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane aspekty konstrukcyjne wymienników, takich jak wpływ położenia perforowanych otworów wlotowych do kanału mokrego wymiennika regeneracyjnego oraz punkty przełączenia nowego wymiennika kombinowanego. Uzyskane wyniki wskazują na wysoką skuteczność prezentowanych jednostek. Ustalono, że wybrane układy prezentowanych wymienników charakteryzują się zmienną sprawnością w zależności od ich zastosowania w różnych układach klimatyzacyjnych.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.