Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Kotły wielopaliwowe na węgiel z ręcznym załadunkiem (str. 9 nr. 4/51/20)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

DOI: 10.15199/9.2020.4.2 

Słowa kluczowe: kotły stałopalne małej mocy, węgiel kamienny

Streszczenie

W Polsce największą liczbę zainstalowanych kotłów stanowią kotły na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa, przy czym paliwem najczęściej spalanym w tych kotłach jest węgiel kamienny. Kotły te wyposażone są w nieruchomy ruszt, przy czym  mogą być one również kotłami wielopaliwowymi, tzn. można w nich spalać zarówno węgiel, jak i drewno w kawałkach stosując różne techniki spalania: spalanie górne i spalanie dolne. W artykule omówiona budowę kotłów o różnej konstrukcji oraz szczegółowo opisano zasadę ich działania.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.