Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Stan prawny w zakresie kotłów na paliwa stałe (str. 3 nr. 3/51/20)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

DOI: 10.15199/9.2020.3.1

 

Słowa kluczowe: kotły stałopalne, stan prawny

Streszczenie

Omówiono scentralizowane (zdalaczynne) oraz rozproszone (zdecentralizowane) systemy źródeł ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. W artykule opisano regulacje prawne w zakresie kotłów stałopalnych. W tym omówiono rozporządzenia i normy dotyczące kotłów stałopalnych

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.