Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wybór sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute (PHI) – aspekt energetyczny (str. 207 nr. 6/50/2019)
mgr inż. Bartosz Radomski
prof dr hab. inż. Tomasz Mróz
  

DOI: 10.15199/9.2019.6.1

 

Słowa kluczowe: budownictwo pasywne, odnawialne źródła energii, aspekt energetyczny


W artykule przedstawiono energetyczne aspekty analizy wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną jednorodzinnych mieszkalnych budynków pasywnych zlokalizowanych w Poznaniu, spełniających kryteria budynku pasywnego zgodnie z Passive House Institute (PHI). Wytypowano dziesięć rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu klimatycznego wewnątrz budynków w okresie całego roku oraz przyjęto wykorzystanie wyłącznie energii odnawialnej na cele pokrycia zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz energię elektryczną doprowadzającą budynek do standardu obiektu o zerowym zużyciu energii końcowej w perspektywie rocznej. W pracy uwzględniono szczegółowo zapotrzebowanie na energię pomocniczą systemów zapewnienia komfortu. Obliczenia przeprowadzono w programie PHPP oraz w autorskim arkuszu kalkulacyjnym. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania technicznego zaopatrzenia w odnawialną energię pierwotną budynku pasywnego jest istotne i stanowi standard wyprzedzający obecne unormowania prawne występujące w Polsce.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.