Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wentylacja autobusu i jej wpływ na warstwę przyścienną opływającego powietrza zewnętrznego (str. 159 nr. 4/50/2019)
dr hab. inż. prof PB Mariusz Adamski
inż. Oleksandr Dovbush
prof. nadzw.dr hab inż. Orest Voznyak
prof. nadzw. dr hab inż. Peter Kapalo
  

DOI: 10.15199/9.2018.4.6

 

Słowa kluczowe: warstwa graniczna, wentylacja naturalna, współczynnik Cx

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu naturalnej wentylacji części pasażerskiej oraz w przestrzeni kierowcy autobusu na przepływ powietrza wokół pojazdu. Badania eksperymentalne przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym. Na podstawie pomiarów określono rozkład prędkości powietrza w warstwie przyściennej na zewnątrz autobusu. Wykonano również analizę wpływu naturalnej wentylacji autobusu na grubość warstwy granicznej powietrza.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.