Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Zastosowanie biblioteki PCL Coder do implementacji zaawansowanych algorytmów regulacji w hybrydowych systemach energetycznych (str. 211 nr. 6/49/2018)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab inż. Paweł Obstawski
  

DOI: 10.15199/9.2018.6.1

 

 

Słowa kluczowe: PLC Coder, instalacja słoneczna, układ regulacji, hybrydowe systemy zasilania

Jednym z podstawowych problemów eksploatacyjnych występujących w hybrydowych systemach zasilania jest zaprojektowanie układu automatycznej regulacji pracą poszczególnych segmentów składowych, jak i całego systemu. Zastosowanie uniwersalnego algorytmu regulacji powoduje, że ze względu na różne rozmiary poszczególnych segmentów składowych, specyfikę instalacji wynikającą z konstrukcji budynku, lokalizacji oraz preferencji użytkowników wydajność systemu może być niższa niż zakładana na etapie projektowym, co wpływa na wzrost kosztów eksploatacyjnych. Rozwiązaniem tego problemu może być przedstawiona w artykule metoda umożliwiająca opracowanie modelu poszczególnych segmentów systemu hybrydowego na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych oraz zaprojektowanie stabilnego układu regulacji. Metoda omówiona została na przykładzie pracy słonecznej instalacji grzewczej stanowiącej najczęściej segment hybrydowego systemu zasilania.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.