Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe (str. 196 nr. 5/49/2018)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

W artykule zdefiniowano ogrzewanie płaszczyznowe, podano przyczyny jego stosowania wraz z podstawą prawną. Opisano ogrzewanie płaszczyznowe w kontekście komfortu cieplnego oraz podano jego zalety i ograniczenia w stosowaniu. Omówiono suche i mokre technologie wykorzystania ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Ponadto opisano korzyści ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego stosowanego jako systemy uzupełniające ogrzewanie i klimatyzację pomieszczeń wyposażonych w pompę ciepła. DOI: 10.15199/9.2018.5.6

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.