Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Bimasa i biopaliwa ‒ pelety drzewne. (str. 157 nr. 4/49/2018)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
dr hab. inż prof PK Wiesłąw Zima
  

Słowa kluczowe: biomasa, bipopaliwa, pelet drzewny

Streszczenie

W artykule podano definicje biomasy wraz z podziałem ze względu na stan skupienia. Pelet jest paliwem formowanym i należy do grupy biopaliw stałych. Jego właściwości fizyczne oraz energetyczne określały normy krajowe. Obecnie zostały przyjęte nomy europejskie specyfikujące i klasyfikujące biopaliwa stałe, w tym także pelety drzewne. W nowych normach usystematyzowano także pelety z biomasy innej niż drzewne. W artykule podano podstawowe właściwości peletu drzewnego na podstawie norm przedmiotowych. Opisano także sposoby konfekcjonowania, magazynowania i transportu peletów.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.