Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wyniki z pomiarów spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy (str. 31 nr. 1/49/2018)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
  

W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów wykonywanych podczas spalania peletu drzewnego w kotle grzewczym małej mocy, wyposażonym w palenisko rusztowe. Badany kocioł jest kotłem jednopaliwowym ze zmechanizowanym podawaniem paliwa, przeznaczonym do spalania peletu drzewnego. Praca kotła jest w pełni automatyczna. Za pracę systemu podawania paliwa oraz wentylatora podmuchowego odpowiedzialny jest sterownik kotła. W artykule przedstawiono także stanowisko badawcze wyposażone w kocioł przekazany do badań, system akwizycji danych pomiarowych oraz system zrzutu ciepła. Przeprowadzono analizę wyników badań oraz wnioski z obserwacji pracy kotła podczas spalania w nim paliwa w postaci peletu drzewnego.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.