Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część IV – Sterowane regulatory przepływu (str. 526 nr. 12/48/2017)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

W artykule opisano zasadę działania i budowę sterowanych regulatorów przepływu. Omówiono podstawowe elementy regulatora oraz ich funkcje. Na tej podstawie przedstawiono sposób zadawania nastaw oraz warunki, które zapewniają poprawną pracą regulatorów. W artykule podano parametry techniczne typowego sterowanego regulatora przepływu. Następnie opisano przykładowe zastosowanie regulatora w instalacji z fancoilami.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.