Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Statystyczne modele mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część II (str. 465 nr. 11/48/2017)
prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
  

Artykuł dotyczy efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej parownika chłodziarek bezpośredniego działania typu TS-350. Stosując statystyczne metody analizy liniowej i nieliniowej regresji wielorakiej dla podanego w [6] materiału badawczego utworzono modele statystyczne w postaci liniowych i nieliniowych równań kryterialnych. W równaniach tych moc chłodniczą parownika chłodziarek wymienionego typu opisano zależnością funkcyjną parametrów wlotowych zarówno powietrza w parowniku jak i wody chłodzącej skraplacz. Modyfikując utworzone funkcje otrzymano dogodniejsze, w zastosowaniach praktycznych, ich postacie. Dokonano oceny rozkładów danych pomiarowych oraz przeprowadzono analizę podstawowych statystyk opisowych przyjętych zmiennych wpływających, w istotny sposób, na moc chłodniczą parownika.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.