Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2 (str. 423 nr. 10/48/2017)
dr inż. Bogusław Ptaszyński
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
dr inż. Zbigniew Kuczera
  

W artykule przedstawiono wpływ wydajności wewnętrznego źródła zanieczyszczenia gazowego CO2 na opłacalność stosowania recyrkulacji. Przy różnych wielkościach emisji CO2 w pomieszczeniu określono zapotrzebowanie na ciepło do uzdatniania powietrza w okresie zimowym przy różnym stopniu recyrkulacji. W analizowanych przykładach zadaniem systemu wentylacji i klimatyzacji jest nie tylko zapewnienie warunków mikroklimatu ale również utrzymanie koncentracji CO2 w pomieszczeniu poniżej najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Otrzymane wyniki można wykorzystać w fazie projektowania i podejmowania decyzji o wyborze systemu wentylacji mechanicznej i jego parametrach.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.