Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Stanowisko badawcze kotłów stałopalnych małej mocy oraz kolektorów słonecznych (str. 281 nr. 7/48/2017)
prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

W artykule opisano stanowisko badawcze do badania kotłów stałopalnych małej mocy oraz kolektorów słonecznych.

W ostatniej dekadzie wyraźnie wzrosło zainteresowaniem wykorzystaniem biopaliw stałych, jako paliwa na cele grzewcze. Powodem tego zainteresowania są regulacje prawne na poziomie krajowym oraz rekomendacje międzynarodowych instytucji. Oczekiwania użytkowników obecnie eksploatowanych kotłów wskazują na potrzebę poprawy ich efektywności energetycznej i wyższy poziom automatyzacji, co mogą zapewnić kotły opalane peletami. Powyższe przyczyny spowodowały zainteresowanie producentów kotłów węglowych stworzeniem stanowiska do badań kotłów opalanych nowym paliwem.

W artykule opisano stanowisko do badania kotłów stałopalnych małej mocy. Opis stanowiska zawiera wyposażenie stanowiska, wraz ze szczegółowym opisem badanych kotłów oraz kolektorów słonecznych. W części graficznej przedstawiono zdjęcia, schemat oraz wizualizację systemu akwizycji danych. Uzupełnieniem schematu stanowiska jest opis obiegów hydraulicznych nośnika ciepła oraz ścieżki odprowadzenia spalin. W części poświęconej pomiarom szczegółowo opisano wielkości mierzone, z podaniem zastosowanych czujników przy poszczególnych punktach pomiarowych. Wszystkie wielkości mierzone są gromadzone przez system automatycznej akwizycji danych z możliwością ich bezpośredniej obserwacji dzięki interfejsowi do wizualizacji.

Dzięki wybudowaniu stanowiska istnieje możliwość przeprowadzenia badań wstępnych kotłów małej mocy i zebrania doświadczeń w zakresie pracy kotłów opalanych peletami. Na podstawie analizy zebranych wyników badań, istnieje możliwość wyznaczenia ich charakterystyk cieplnych przy różnym obciążeniu. Wyniki badań będą stanowić przesłanki do optymalizacji ich konstrukcji.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.