Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Jednofunkcyjne węzły wymiennikowe z regulatorem przepływu sterowanym (str. 211 nr. 5/48/2017)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

W artykule opisano rozwiązania mające na celu lepsze wykorzystanie ciepła odpadowego powstającego przy produkcji energii elektrycznej przez rozbudowę sieci ciepłowniczych i budowę sieci osiedlowych. Sieci osiedlowe ze względów na bezpieczeństwo użytkowania powinny pracować przy niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze. Dla poprawy konkurencyjności ciepła sieciowego należy uprościć węzły ciepłownicze jednofunkcyjne. Jednym ze sposobów uproszczenia i potanienie węzłów wymiennikowych jest zastosowanie wielofunkcyjnego regulatora przepływu sterowanego w miejsce dotychczas stosowanej armatury regulacyjnej. Na końcu artykułu opisano przykładowy regulator przepływu w wykonaniu przemysłowym.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.