Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 3. (str. 101 nr. 3/48/2017)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
  

Artykuł stanowi 3 część publikacji na temat estymacji sum promieniowania słonecznego. Dwa poprzedzające artykuły miały charakter przeglądowy. W tej części zawarto wyniki estymacji sum promieniowania za pomocą modelu Mahmooda-Hubbarda w warunkach klimatycznych Warszawy. Do lokalnej kalibracji modelu wykorzystano 6-cio letnią bazę danych ze stanowiska meteorologicznego Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w dzielnicy Ursynów. Wskaźniki jakości modelu określono w dwóch porach roku ‒ wiosna i lato. Dokładność estymacji sum dobowych promieniowania modelem Mahmooda-Hubbarda nie jest wysoka. Precyzja estymacji zdecydowanie wzrasta, gdy dotyczy sum dekadowych i miesięcznych. Wtedy względne błędy MAPE i NRSME są niższe niż 10%, a korelacja między sumami estymowanymi i zmierzonymi jest praktycznie pełna.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.