Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 2. Modele oparte na pomiarze temperatury powietrza (str. 59 nr. 2/48/2017)
dr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Dariusz Czekalski
  

DOI: 10.15199/9.2017.2.3

 

Słowa kluczowe: napromieniowanie słoneczne, estymacja, Europa, model Bristowa-Campbella, model Hargreavesa, model Campbella-Donatellego         

Streszczenie

Artykuł stanowi drugą część publikacji na temat estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Omówiono strukturę i przykłady kalibracji modeli temperaturowych, czyli opartych na przebiegu temperatury powietrza atmosferycznego. Przedstawiono wskaźniki jakości modeli Bristowa-Campbella, Hargreavesa,Campbella-Donatellego oraz Donatellego-Bellocchiego osiągane w różnych regionach Europy..

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.