Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu (str. 24 nr. 1/48/2017)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab inż. Paweł Obstawski
  

DOI: 10.15199/9.2017.1.5

Słowa kluczowe: napromieniowanie słoneczne, estymacja, Europa, model Ångströma-Prescotta, model Supita-Kappela

Streszczenie

Publikacja składa się z trzech integralnie powiązanych artykułów. Dotyczy estymacji, czyli szacowania, sum dobowych promieniowania słonecznego, przy braku pomiarów samego natężenia promieniowania. Wówczas estymacja może opierać się na znajomości przebiegu innych powszechnie mierzonych wielkości meteorologicznych. W artykule omówiono strukturę i mechanizm kalibracji modeli estymacyjnych opartych na identyfikacji stanu nieboskłonu, czyli znajomości usłonecznienia lub stopnia zachmurzenia. Przedstawiono parametry jakościowe klasycznych modeli Ångströma–Prescotta oraz Supita–Kappela dla warunków klimatycznych Europy.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.