Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Paliwa stałe oraz przyszłość kotłów stałopalnych małej mocy (str. 55 nr. 2/47/2016)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

Omówiono scentralizowane (zdalaczynne) oraz rozproszone (zdecentralizowane) systemy źródeł ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Przeanalizowano względy ekonomiczne stosowania kotłów opalanych różnego rodzaju paliwami, jak też dostępność tych paliw i ich koszt jednostkowy. Przedstawiono kierunek rozwoju stałopalnych kotłów dwufunkcyjnych. W związku z rosnącymi wymaganiami w odniesieniu do efektywności kotłów, czystości spalin oraz komfortu użytkowania urządzeń grzewczych istniejące kotły stałopalne na węgiel kamienny są i będą poddawane badaniom przy spalaniu pelletu jako paliwa zastępczego. 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.