Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wybór sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG – studium przypadku (str. 47 nr. 2/47/2016)
mgr inż. Bartosz Radomski
prof dr hab. inż. Tomasz Mróz
dr inż. Wojciech Grządzielski
  

W artykule przedstawiono analizę wyboru sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG. Skroplony gaz ziemny staje się istotnym nieodnawialnym nośnikiem energii z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Jego zastosowanie w wydzielonych systemach zaopatrzenia w ciepło może być atrakcyjną alternatywą dla innych nieodnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. Wybór sposobu zasilania w paliwo pierwotne wyspowego układu zaopatrzenia w ciepło powinien być traktowany jako problem wielokryterialny. W artykule przedstawiono wielokryterialną analizę wyboru sposobu zasilania w paliwo pierwotne na przykładzie wybranego wyspowego układu zaopatrzenia w ciepło.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.