Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ zachmurzenia okołosłonecznego na szczytowe wartości natężenia promieniowania słonecznego (str. 252 nr. 7/46/2015)
dr inż. Dariusz Czekalski
  

Wysoka wartość albedo chmur rodzajów Cumulus, Cumulonimbus i Stratus sprawia, że ich obecność w okolicy tarczy słonecznej intensyfikuje składową rozproszoną promieniowania słonecznego. W takich warunkach szczytowe wartości osiąga natężenie promieniowania całkowitego. Zjawisko okresowych wzrostów natężenia promieniowania słonecznego do wartości szczytowych zilustrowano z wykorzystaniem wykresów przebiegów natężenia promieniowania słonecznego całkowitego i składowej bezpośredniej na płaszczyźnie śledzącej dwuosiowo pozycję Słońca oraz fotografii nieboskłonu. Wartości chwilowe dochodzą na płaszczyznach pochyłych do 1200 W/m2. W przedziałach 3 minutowych może to być maksymalnie 1150 W/m2, 5 minutowych 1120 W/m2, a 10 minutowych 1100 W/m2

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.