Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ wydajności pompy cyrkulacyjnej na sprawność segmentu słonecznego (str. 470 nr. 11/2011)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
  
W artykule przedstawiono wpływ wydajności pompy cyrkulacyjnej na osiąganą sprawność przemian energetycznych w segmencie płaskich kolektorów cieczowych. Dokonano przykładowej analizy porównawczej sprawności przemian energetycznych segmentu złożonego z płaskich kolektorów cieczowych osiąganych przy załączonym regulatorze różnicowym sterującym pracą segmentu oraz przy włączonej na stałe pompie cyrkulacyjnej o stałej wydajności. Analizę przeprowadzono dla dni o różnych parametrach pracy. Z dokonanej analizy wynika, że segment słoneczny osiąga wyższe sprawności przy włączonej na stałe pompie cyrkulacyjnej, co uzasadnia stosowanie regulacji ciągłej w instalacjach słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.