Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wydajność słonecznych systemów ogrzewczych wielkoskalowych w świetle badań eksploatacyjnych (str. 21 nr. 3/2008)
dr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Dariusz Czekalski
  

W ostatnich latach powstają w Polsce obok małych instalacji słonecznych także wielkoskalowe słoneczne systemy grzewcze przeznaczone do wielorodzinnych bloków mieszkalnych, a nawet całych osiedli. Spełniają one podobne funkcje jak w domach jednorodzinnych – przygotowują ciepłą wodę użytkową. Podano przykłady wydajności słonecznych tych systemów.

 
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.