Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wydajność hybrydowego systemu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w warunkach eksploatacyjnych (str. 3 nr. 2/2006)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
  
Zespół Zakładu Elektrotechniki i Automatyki SGGW w latach 1999 - 2000 wdrożył system odnawialnych źródeł energii w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich k. Skierniewic. Działanie systemu polega na współpracy instalacji słonecznej z wymiennikiem gruntowym i pompą ciepła. Stanowisko badawcze umożliwia pozyskiwanie i archiwizację danych pochodzących z 76 punktów pomiarowych: temperatury, wydatków czynników roboczych, natężenia napromienienia słonecznego oraz poboru energii elektrycznej. Ogólnym celem badań jest wyznaczenie wydajności cieplnej odnawialnych źródeł energii dla stanów pracy przyjmowanych w systemie hybrydowym, ze szczególnym uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.