Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Seria webinariów POBE w dniach 16-17 grudnia 2020 r.
  

 

:

Czy transformacja energetyczna wymusza rewolucję w branży budynkowej?

·         Jak Zielony Ład i Fala Renowacji wpłyną na efektywność energetyczną w budynkach?

·         Jakie technologie związane z zaopatrzeniem budynków w energię i jej zużyciem będą w najbliższych latach priorytetowe i promowane?

·         Czy nowe Warunki Techniczne 2021 oznaczają rewolucję w wyposażeniu nowych budynków i czy czeka nas kolejne zaostrzenie przepisów?

 

Od lipca 2020 r. Komisja Europejska przedstawia po kolei najważniejsze strategie Europejskiego Zielonego Ładu pokazujące, jak będzie przebiegać transformacja energetyczna w Unii Europejskiej. Wszystkie one wpłyną na zmiany najważniejszych dyrektyw i innych regulacji unijnych i krajowych związanych z efektownością budynków i stosowaniem OZE, ale też ‒ na systemy dofinasowania inwestycji, rynek bankowy, rynek ubezpieczeń oraz bezpośrednio na zakres działalności firm produkcyjnych i usługowych związanych z techniką budynkową. Już teraz dwie najważniejsze strategie: Integracja Sektorów Energii i Fala Renowacji wskazują na konieczność zasadniczych zmian w podejściu do efektywności energetycznej ‒ będzie to dla nas wszystkich widoczne w najbliższych latach.

Warto się do tych zmian zawczasu przygotować, ponieważ wiele z nich oznacza prawdziwą rewolucję choćby w obszarze zaopatrzenia budynków w energię.


Zapraszamy na webinaria:16-17 grudnia 2020 r.

 

 

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) przygotowało serię webinariów poświęconych tej tematyce, które odbędą się w dniach 16-17 grudnia 2020 r. Podczas spotkań on-line eksperci POBE oraz organizacji stowarzyszonych z POBE przedstawią konkretne założenia polityki unijnej odnoszące się do naszej branży (w kontekście obecnych i planowanych unijnych strategii). Postarają się również wyjaśnić wiele istotnych kwestii związanych z wdrażaniem tej polityki w Polsce, efektywnością energetyczną budynków czy nowymi warunkami technicznymi.

Będzie się można m.in. dowiedzieć:

·         Jakie są założenia głównej strategii energetycznej UE dotyczące Integracji sektorów energetycznych i strategii Zielony Ład oraz co to oznacza dla branży?

·         Co zmieni się w wyposażeniu technicznym i standardzie budynków mieszkalnych od stycznia 2021 w związku z nowymi WT 2021? Jak wygląda pespektywa stosowania w nowych budynkach systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (wentylacja z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne) oraz izolacji termicznej przegród?

·         Jakich kolejnych zmian w warunkach technicznych budynków możemy spodziewać się w najbliższych latach?

·         Jaka będzie rola rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii oraz czy rozwiązania grzewcze oparte o paliwa kopalne będą wspierane w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej?

·         Czy Komisja Europejska wspiera konkretne rozwiązania w transformacji energetycznej w ramach Zielonego Ładu? Jaką rolę w Fali Renowacji przewidziano dla budynków gotowych, prefabrykowanych?

·         Co to jest taksonomia i jak wpłynie na rozwój zrównoważonych rozwiązań w systemach ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Polsce?

·         W jakim kierunku powinny się rozwijać firmy projektowe i instalacyjne w najbliższych latach?

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach i do dyskusji z ekspertami POBE!

 

Podczas webinariów przewidziana jest PREMIERA dwóch poradników:

‒ poradnika POBE na temat Strategii UE Integracji Systemu Energetycznego i „Fali renowacji"

‒ aktualizacji poradnika Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku?”.

 

Webinaria organizowane są przez Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), do którego należą:

‒ Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

‒ Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

‒ Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,

‒ Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe,

‒ Stowarzyszenie Polska Wentylacja,

‒ Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,

‒ Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

 

Podczas webinariów prelegentami będą również eksperci organizacji stowarzyszonych z POBE: Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej (MIWO) i Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYDARZENIA

 

Webinaria Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE):

 

Dzień 1: 16 grudnia 2020 r. – "Europejski Zielony Ład i Warunki Techniczne 2021"

 

Rejestracja na webinarium: TUTAJ

 

10.00 „Wprowadzenie i Warunki Techniczne  2021 budynki jednorodzinne i wielorodzinne”

– Paweł Lachman (PORT PC, POBE)

11.00 „Europejski Zielony Ład, strategia integracji sektorów”

– Paweł Wróbel (ekspert POBE)

12.00 „Zagadnienia bezpieczeństwa ppoż. instalacji PV o mocy pow. 6.5 kWp”

– Bogdan Szymański (SBF Polska PV, POBE)

13.00 „Wentylacja w budynkach wielorodzinnych w świetle nowych WT 2021”

– Marcin Gasiński (SPW, POBE)

14.00 „Znaczenie prefabrykowanych budynków drewnianych w świetle Zielonego Ładu”

– Marek Beśka (SEDG, POBE)

15.00 „Izolacja cieplna przegród zewnętrznych budynków w świetle nowych WT 2021”

– Henryk Kwapisz (MIWO, POBE)

 

Dzień 2: 17 grudnia 2020 r. – "Fala Renowacji – rola OZE i wyzwania dla branży"

 

Rejestracja na webinarium: TUTAJ

 

10.00 „Strategia Komisji Europejskiej "Fala Renowacji”

Paweł Wróbel (ekspert POBE)

11.00 „Budynki plus-energetyczne i akcja "Dom bez Rachunków"

Paweł Lachman (PORT PC, POBE)

12.00 „Sposoby zwiększania udziału OZE w ogrzewaniu budynków, domy słoneczne jako koncepcja wykorzystania kolektorów słonecznych do całorocznego ogrzewania”

– Janusz Starościk (SPIUG, POBE)

13.00 „Strategia EU jako nowe wyzwania dla profesjonalnej dystrybucji: digitalizacja i zarządzanie wiedzą”

– Tomasz Boruc (ZHI, POBE)      

14.00 „SRI i wyzwania branży związane z modernizacją budynków”

– Anna Bogdan, Joanna Rucińska (PZITS, POBE)

 

Strona wydarzenia, harmonogram oraz rejestracja: http://pobe.pl/2020webinaria/

 

Źródło: Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)

Kraków, 24.11.2020 r.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.