Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2018 r.
  

 

 

Pozostałe płatne artykuły są w wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

 

 WOLNY DOSTĘP

 

Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce

    Ryszard Zwierzchowski, Marcin Malicki

Application of Negative Selection and Genetic Algorithms for the Protection of the Heat Source Control Process

    Jacek Marciniak 

Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część V – Sterowane regulatory przepływu w wykonaniu przemysłowym

    Grzegorz Ojczyk

Metoda wyznaczania ilości ciepła wymienianego przez sąsiednie lokale w budynku wielorodzinnym. 

    Paweł Michnikowski

Wpływ założeń na sprawność systemu zaopatrzenia w ciepło na przykładzie grupy budynków wielorodzinnych ze wspólną kotłownią gazową. 

    Grzegorz Bartnicki
Bogdan Nowak 

Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym w sali wykładowej ‒ studium przypadku 

    Dorota Anna Krawczyk

Analysis of Operating Costs of a Heat Pump in a Passive Building 

    Monika Wysocka, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk

Sezonowy współczynnik wydajności SCOP sprężarkowej pompy ciepła systemu woda-woda stanowiącej źródło ciepła w budynku    wielorodzinnym 

    ndrzej Gajewski, Sara Sewastianik

Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB. Part 1. Choice of the Indoor Environmental Quality Sub-Component Models

    Michał Piasecki, Krystyna Barbara Kostyrko

Wyznaczanie strumienia powietrza przepływającego przez okno

    Tomasz Teleszewski, Andrzej Gajewski, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk

Możliwość obniżenia emisji substancji szkodliwych z kotła małej mocy przez współspalanie węgla kamiennego z biomasą niedrzewną

   Bartosz Ciupek

Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB: Part 2. Model    Reliability Analysis. Model do obliczania wskaźnika Jakości Środowiska Wewnętrznego IEQ opracowany w ITB: Część 2. Analiza wiarygodności modelu 

    Michał Piasecki, Krystyna Barbara Kostyrko

Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi

Joanna Sinacka, Edward Szczechowiak

Wpływ zawirowania strugi spalin na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie efektywności cieplnej kotła peletowego 

Bartosz Ciupek

Energooptymalne systemy klimatyzacyjne dla izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantologii szpiku

Mieczysław Porowski, Monika Maćkowiak

Analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaka grawitacyjnego nowego typu  

Adam Deska, Adam Rubnikowicz

Jakość powietrza w żłobku ‒ monitoring, ocena i rozwiązania problemów 

Anna Ludwiczak, Aleksandra Płóciennik, Katarzyna Ratajczak, Magdalena Filipiak

Zanieczyszczenia w wodnych instalacjach c.o. i klimatyzacji, sposoby zabezpieczania 

Sławomir Grzesiak

Hybrydowy układ chłodniczy integrujący sieć elektroenergetyczną z siecią ciepłowniczą 

Ryszard Zwierzchowski
Marcin Malicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.