Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
BEZPIECZNE CIEPŁO 2017
  

BEZPIECZNE CIEPŁO 2017

W dniach 5-7 października 2017 odbyła się konferencja bezpieczne Ciepło 2017. Podobnie jak podczas poprzednich edycji głównym organizatorem przedsięwzięcia był Cech Kominiarzy Polskich w Opolu, a współorganizatorami Opolski Oddział Korporacji Kominiarzy Polskich, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Wojewódzka Komenda Państwowej Staży Pożarnej w Opolu i Fundacja Bezpieczni w Domu.

  Tegoroczna konferencja była niezwykle ważnym wydarzeniem w branży kominiarskiej, budowlanej i instalacyjnej. Była to już V czyli jubileuszowa edycja wydarzenia, która powiązana była z obchodami 60-lecia Cechu Kominiarzy Polskich.

W konferencji wzięło udział około 200 osób z Polski, Czech, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Uczestnikami konferencji byli m. in. przedstawiciele uczelni wyższych, Państwowej Straży Pożarnej, projektantów, architektów, środowiska kominiarskiego oraz przedstawiciele przemysłu zajmującego się techniką grzewczą, kominową i wentylacyjną.

Warto nadmienić, że w części poświęconej obchodom 60-lecia Cech Kominiarzy Polskich został uhonorowany najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Szablą Kilińskiego.

Konferencja podzielona była na IV sesje: pt. niska emisja, walka ze smogiem, rola służb kominiarskich; „sesja międzynarodowa”; bezpieczne systemy grzewcze i kominowe. Sesja IV była sesją szkoleniową. Podczas konferencji wygłoszonych zostało 21 referatów. Większość z nich dotyczyła problemów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych.

Zorganizowana konferencja została objęta dużą ilością patronatów honorowych: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska (Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej): Pawła Sałka, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Anitę Oleksiak, Wojewodę Opolskiego Adriana Czubaka, Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę, Starostę Powiatu Namysłowskiego Andrzeja Michta, Starostę Powiatu Krapkowickeigo Macieja Sonika, Starostę Powiatu Prudnickiego Radosława Roszkowskiego, Starostę Powiatu Brzeskiego  Macieja Stefańskiego, Starostę Powiatu Nyskiego Czesława Biłobrana, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Marka Kucharskiego, Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Zembatego, Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Polską Izbę Ekolgii, Izbę Rzemieślnicza w Opolu, Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego. Europejską Federację Mistrzów Kominiarskich. Konferencję Patronatem objęły także Redakcje czasopism technicznych: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Rynek Instalacyjny, Magazyn Instalatora, Świat Kominków, Ogrzewnictwo.pl, Ekologia i Kominiarz Polski. Udzielone patronaty potwierdzają zasadność organizacji przedsięwzięcia.

Za nadzór nad organizacją konferencji odpowiadał Waldemar Drożdżol Starszy Cechu Kominiarzy Polskich. Konferencję prowadziła dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego. Należy zaznaczyć, że wydarzenie jest wynikiem zaangażowania i ciężkiej pracy członków komitetu organizacyjnego konferencji, organizatorów obchodów 60-lecia i rady programowej, której przewodniczył dr hab. inż.  Damian Bęben, prof. PO prodziekan ds. nauki Wydziały Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Organizatorzy już podjęli decyzję o kontynuacji organizacji konferencji w przyszłych latach.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.