Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Pierwsza konferencja naukowa PORT PC o tematyce pomp ciepła
  

Pierwsza konferencja naukowa PORT PC o tematyce pomp ciepła

 

„Transfer wiedzy do przemysłu” to hasło pilotażowej konferencji naukowej o tematyce pomp ciepła organizowanej jako jedna z dwóch równoległych sesji tematycznych tegorocznego VI Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).  Tematem przewodnim drugiej sesji Kongresu będą taryfy elektryczne dla urządzeń grzewczych oraz znaczenie pomp ciepła w technologiach ‘Power-to-Heat’ (elektryfikacja produkcji ciepła).

Kongres PORT PC to miejsce spotkań całej branży pomp ciepła. Jest już tradycją, że w jesiennej Konferencji organizowanej przez PORT PC co roku biorą udział decydenci, prezesi i przedstawiciele wiodących firm sektora grzewczego, firm wykonawczych i projektowych.  W tym roku organizatorzy przy okazji Kongresu PORT PC postanowili rozpocząć dialog między środowiskiem naukowców i szeroko pojętą branżą pomp ciepła. Sesja naukowa ma na celu zainicjowanie realnej współpracy ośrodków naukowych i badawczych z przemysłem. Organizatorzy mają nadzieję, że ścisła współpraca świata nauki i przemysłu uwolni potencjał młodych naukowców stwarzając odpowiednie warunki do wzrostu innowacyjności technologii pomp ciepła.

Wydarzenie rozpocznie wspólna sesja plenarna, która w tym roku poświęcona będzie roli pomp ciepła w sieciach energetycznych przyszłości (smart grid). Temat przybliży Peter Wagener podsumowując prowadzony przez niego międzynarodowy projekt „Heat Pump in Smart grids”. Do udziału w sesji naukowej zaproszeni są ponadto przedstawiciele instytutów naukowych, centr szkoleniowych i testowych oraz przemysłu. Bazując na swoim imponującym doświadczeniu prelegenci przybliżą synergiczne efekty prowadzonych w Europie projektów.

Konferencja naukowa to również szansa dla młodych naukowców na zaprezentowanie efektów swoich prac podczas sesji referatowej i posterowej. Już od 1 kwietnia można zgłaszać abstrakty, spośród których Komitet Naukowy konferencji wybierze najciekawsze prace do zaprezentowania podczas wydarzenia. Streszczenia można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.portpc.pl/transferwiedzy/  w terminie do 15 maja br.

Organizatorzy zadbali o możliwość integracji świata nauki i przemysłu. Przenikanie środowisk będzie umożliwione również dzięki dłuższym przerwom kawowym, ustalonym o tych samych porach dla obu równoległych sesji VI Kongresu PORT PC.

VI Kongres PORT PC odbędzie się 26 października 2017r. tradycyjnie w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO w Warszawie. Harmonogram wydarzenia będzie dostępny już wkrótce, szczegóły na stronie internetowej www.portpc.pl/wydarzenia/.

 [źródło: PORT PC]

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.