Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2012 r.
  

 

W wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć artykuł w wolnym dostępie wpisując jego tytuł i wybierając

 

z prawej strony  czasopismo

 

Wpływ oporu przewodzenia ciepła gruntu oraz wykraplania wilgoci na energię uzyskiwaną za pomocą gruntowego powietrznego wielorurowego wymiennika ciepła

Łukasz Amanowicz,
Janusz Wojtkowiak

Symulowanie pożaru w tunelu metra

Błażej Lewandowski,
Bogdan Mizieliński

Komputerowa symulacja energetyczna budynków i instalacji grzewczych

Piotr Ziembicki

Wpływ indywidualnych cech ludzi na modelowanie wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem

Anna Bogdan

Wpływ parametrów pracy na właściwości dynamiczne wymiennika ciepła w układzie przeciwprądowym

Agnieszka Walczak,
Paweł Obstawski

Przegląd zagranicznych narzędzi komputerowego wspomagania oceny efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w budynkach  

Wojciech Zalewski,
Włodzimerz Boroń

Wentylacja grawitacyjna – zalety, wady oraz przyczyny słabego funkcjonowania

Grzegorz Misztal,
Piotr Ziembicki 

Wykorzystanie metod symulacyjnych do wyboru sposobu zaopatrzenia w energię obiektu - Część I. Kryteria finansowe  

Tadeusz Bewszko

50 lat działalności Ośrodka Badawczo Rozwojowego Ciepłownictwa dla SPEC SA i krajowego ciepłownictwa

Adam Smyk,
Jadwiga Bojek 

Komputerowa symulacja współpracy źródeł ciepła z instalacjami kolektorów słonecznych

Jan Bernasiński,
Piotr Ziembicki

O podziale kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, na podstawie temperatury w lokalach – raz jeszcze

Olgierd Romanowski, Michał Kozak

Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach SMART GRID

Piotr Ziembicki,
Tadeusz Kuczyński

Innowacyjne ciepłownictwo – możliwości i ograniczenia

Tomasz Mróz

Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej

Maciej Chaczykowski,
Andrzej Osiadacz

Magazynowanie ciepła w zasobnikach i ich wpływ na parametry pracy sieci ciepłowniczej

Małgorzata Kwestarz

Aplikacja CHP_strateg do kreowania strategii dużej wysokosprawnej kogeneracji

Andrzej Ziębik,
Grzegorz Szapajko,
Krzysztof Hoinka,
Marcin Liszka

Określenie opłacalności modernizacji pomp, napędów i układów regulacyjnych

Wiesław Szadkowski

Możliwość modernizacji sprężarkowej maszynowni chłodniczej na absorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej z buforem w budynku biurowym

Marcin Malicki,
Ryszard Zwierzchowski

E3SoHo – europejski program racjonalizacji zużycia energii w budownictwie socjalnym

Krzysztof Duszczyk

Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - modelowanie pracy akumulatora ciepła

Tadeusz Orzechowski

Produkcja chłodu w systemach ciepłowniczych – konieczność czy potrzeba biznesowa? Część I

Marian Rubik

Zużycie gazu w lokalnej kotłowni osiedlowej

Agnieszka Komola,
Grzegorz Bartnicki

Produkcja chłodu w systemach ciepłowniczych – konieczność czy potrzeba biznesowa? Część II

Marian Rubik

Nowa generacja manekinów termicznych

Anna Bogdan

 

    

 

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.