Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2013 r.
  

W wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć pozostałe artykuły 

 

 WOLNY DOSTĘP

Eksploatacyjne aspekty doboru instalacji ciepłej wody użytkowej wspomaganej kolektorami słonecznymi 

Jan Bernasiński,
Piotr Ziembicki

Porównanie pracy pośrednich wymienników wyparnych o różnych schematach przepływu powietrza. Model matematyczny 

Demis Pandelidis,
Sergey Anisimov

Wpływ rodzaju manekina termicznego na pomiar izolacyjności cieplnej odzieży  

Anna Bogdan,
Justyna Ambroziak,
Marta Pietruczyk

Porównanie pracy pośrednich wymienników wyparnych o różnych schematach przepływu powietrza. Wyniki symulacji numerycznej  

Demis Pandelidis,
Sergey Anisimov

Ocena udziału, niezależnej od pogody, składowej zapotrzebowania na moc systemu ciepłowniczego 

Marian Hopkowicz,
Krzysztof Pytel

Algorytm systemu eksperckiego na potrzeby doboru źródła energii dla budynku  

Arkadiusz Węglarz,
Piotr Ziembicki

Gazowe układy mini- i mikrokogeneracyjne 

Jan Bernasiński,
Piotr Ziembicki

Prognozowanie cen nośników energii służących do zaopatrzenia w energię obiektu. Sieciowe nośniki energii  

Grzegorz Mentel,
Tadeusz Bewszko

Ocena możliwości akumulacji ciepła w rozległych systemach przesyłowych współpracujących z hybrydowymi źródłami wykorzystującymi zasoby energii odnawialnej  

Antoni Barbacki,
Leszek Pająk

Koncepcja wsi bioenergetycznej  

Mirosław Żukowski

Diagnostyka termowizyjna budynków – problemy wrażliwości i interpretacji wyników pomiarów

Anna Staszczuk,
Grzegorz Misztal,
Piotr Ziembicki

Wpływ procesu oddychania na kształtowanie się strumieni konwekcyjnych nad ludźmi  

Barbara Koelblen,
Anna Bogdan

Badanie szczelności przepustnicy wielopłaszczyznowej

Agnieszka Flaga-Maryańczyk,
Mariusz Rusiecki

Charakterystyka energetyczna budynku handlowego z zastosowaniem różnych sposobów odzyskiwania ciepła 

Renata Sikorska Bączek,
Piotr Żak

Magazynowanie ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji fototermicznej

Rober Sekret,
Piotr Feliński,
Michał Turski

Błędy podczas regulacji instalacji grzewczych 

Grzegorz Ojczyk

Uwarunkowania produkcji chłodu z ciepła sieciowego  

Jan Bernasiński,
Piotr Ziembicki

Odczuwanie środowiska wewnętrznego przez użytkowników pomieszczeń biurowych – wyniki badań pilotażowych  

Anna Bogdan,
Kamila Wilczyńska,
Wioleta Putko

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.