Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2017 r.
  

W wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć artykuł w wolnym dostępie wpisując jego tytuł i wybierając

 

z prawej strony  czasopismo

 

Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów

Paweł Michnikowski

Obostrzenia dotyczące stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle polskich i światowych wymagań legislacyjnych

Natalia Schmidt-Polończyk

Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2

Marek Mazurek,
Mariusz Piękoś

Nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32 w klimatyzacji

Marian Rubik

Układ pasywnego chłodzenia budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła i komina solarnego

Paweł Płuszka

Obieg Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym zasilany ciepłem odpadowym spalin  kotłowych – potencjał energetyczny oraz korzyści środowiskowe

Maciej Cholewiński,
Michał Kamiński,
Wojciech Pospolita

Shale Gas as a Pro-Evironmental Source of Energy.
Gaz łupkowy jako pro-ekologiczne źródło energii 

Michał Kamiński,
Mayilvaganan Muthuraman,
Agnieszka Łagocka,
Maciej Cholewiński

Porównanie wybranych technologii wykorzystywania energii słonecznej

Paulina Antoniuk,
Monika Niewińska,
Dorota Anna Krawczyk

Sezonowy współczynnik wydajności hybrydowej pompy ciepła zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej

Sara Sewastianik,
Andrzej Gajewski

Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV.

Nina Szczepanik-Ścisło,
Jacek Schnotale

Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła

Dariusz Obracaj,
Marek Korzec,
Mateusz Matusik,
Sebastian Sas

Pompy ciepła Mitsubishi Electric ZUBADAN – technologia ponadczasowa

Piotr Jabłoński

Stanowisko badawcze kotłów stałopalnych małej mocy oraz kolektorów słonecznych

Grzegorz Ojczyk

Badania właściwości materiałowych rur wykonanych z jednorodnych tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych

Henryk G. Sabiniak,
Adam Rubnikowicz 

Metodologia realizowania obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w kotłach małej mocy opalanych paliwami stałymi 

Wojciech Judt,
Rafał Urbaniak,
Jarosław Bartoszewicz

Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym 

Grzegorz Pełka,
Wojciech Luboń,
Bartłomiej Ciapała,
Anna Drabik

Wymagania stawiane wodzie stosowanej w instalacjach i sieciach grzewczych

Henryk G. Sabiniak, 
Emilia Włodarczyk

Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej – studium przypadku 

Piotr Olczak,
Dominik Kryzia,
Małgorzata Olek

Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część I. 

Anna Bogdan, 
Tomasz Mikulski,
Patrycja Kociszewska,
Piotr Uścinowicz

Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część III – regulatory przepływu 

Grzegorz Ojczyk

Specjalistyczne taśmy samoprzylepne do montażu izolacji technicznych – rodzaje, właściwości i zastosowania 

Henryk Rogoziński,
Karolina Mozelewska

Przegląd badań dotyczących charakterystyk przepływowych kryz wielootworowych 

Roman Kwidziński,
Marian Trela,
Edward Krzemiński,
Michał Rudnicki

Zastosowanie laserowego miernika cząstek do pomiaru rozkładu wielkości uziarnienia pyłów, zatrzymanych na filtrach powietrza generatorów prądu

Bogdan Derbiszewski,
Małgorzata Herbik,
Karol Prałat

Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część II

Anna Bogdan, 
Tomasz Mikulski,
Patrycja Kociszewska,
Piotr Uścinowicz

Dynamika elektrycznych elementów grzejnych powszechnego użytku

Sebastian Chamera

Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2 .

Bogusław Ptaszyński,
Piotr Życzkowski,
Rafał Łuczak,
Zbigniew Kuczera

Wykorzystywanie sieci BACnet w zintegrowanych układach sterowania systemami wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa

Karol Wdowikowski,
Ryszard Dworzecki,
Tomasz Simiński

Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część I.

Bernard Nowak

Rafał Łuczak

 Zastosowanie systemów GIS w ciepłownictwie

Łukasz Kotyński 

Małgorzata Kwestarz

Wpływ wybranych parametrów układu sterowania na pracę systemu klimatyzacji VAV

Bernard Zawada

Adrian Baranowski

 Statystyczne modele mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część II.

Bernard Nowak

Rafał Łuczak

Piotr Życzkowski

Ocena jakości eksploatacyjnej glikolowych cieczy chłodzących stosowanych w instalacjach przemysłowych     

     Halina Gielo-Klepacz

     Jarosław Sarnecki

      Dawid Kapica

 Wpływ nierówności rozdziału powietrza na wydajność cieplną wielorurowych gruntowych wymienników ciepła 

     Łukasz Amanowicz, Janusz Wojtkowiak

 Diagnoza warunków środowiska wewnętrznego w polskich szpitalach

 

       Piotr Uścinowicz,

      Anna Bogdan. 

 Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część IV – Sterowane regulatory przepływu

     Grzegorz Ojczyk

 Seminarium SCHAKO PREZENTACJE 2017                                                                         

 

 Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models. Analiza równań opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu

 

 

 

Ilona Rzeźnik

Wojciech Rzeźnik

Czesław Oleśkowicz-Popiel

Wyniki z pomiarów spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy

 

     Grzegorz Ojczyk

Wiesław Zima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.