Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Editorial Board
  

Prof. Sergey Anisimow

Wroclaw University of Technology, Poland

St Petersburg  University, Russia 

Prof. Marian Hopkowicz 

Cracow University of Technology, Poland 

Prof. Karel Kabele 

Czech Technical University,  Czech Republic

Prof. Timo Kauppinen 

Technical Research Centre of Finland, Finland 

Prof. Halina Koczyk 

Poznan Technical University, Poland

Prof. Vytautas Martinaitis  

Vilnius Technical College, Lithuania 

Prof. Violeta Motuziene 

Vilnius Technical College, Lithuania 

Prof. Tomasz Mróz 

Poznan Technical University, Poland 

Prof. Dusan Petras Bratislava 

Slovak Technical University, Slovakia 

Prof. Antonio Rodero Serrano 

University of Cordoba, Spain 

Prof. Edward Szczechowiak 

Poznan Technical University, Poland

Prof. Quwang Wang

Jiotong University, China

Prof. Paweł Wargocki

Technical University of Denmark, Denmark

Prof. Krzysztof Wojdyga

Warsaw University of Technology, Poland 

Prof. Mirosław Żukowski 

Bialystok University of Technology, Poland

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.