Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
List of the Reviewers
  

1. Ph.D. Janusz Adamczyk

University of Zielona Gora

2. Ph.D. Piotr Bartkiewicz

Warsaw University of Technology, Poland

3. Ph.D. Marta Chludzińska

Warsaw University of Technology, Poland

4. Prof. Ph.D. Hab. Witold Chmielnicki

Warsaw University of Technology, Poland

5. Ph.D. Mieczysław Dzierzgowski

Warsaw University of Technology, Poland

6. Prof. Ing. Petr Hájek

Czech Technical University in Prague

7. Prof. Per Heiselberg

Aalborg University, Denmark

8. Ph.D. Jacek Hendiger

Warsaw University of Technology, Poland

9. Prof. Jan Hensen

Eidhoven University of Technology, Netherland

10. Doc. Jiri Hirs 

Brno University of Technology, Czech Republic

11. Ing. Stanisław Kajl Ph.D. 

Universite du Quebec Ecole de technologie superieure, Canada

12. Doc. Ing. Danica KošiÄ?anová, PhD 

TUKE Košice, Slovakia

13. Prof. Dr.–Ing. habil. Thomas Lützkendorf

Karlsruher Institut für Technologie, Germany

14. Ph.D. Hab. Paweł Michnikowski 

Lodz University of Technology, Poland

15. Ph.D. Anna Marszał-Pomianowska 

Aalborg University, Denmark

16. Ph.D. Maciej Mijakowski

Warsaw University of Technology, Poland

17. Ph.D. Piotr Narowski

Warsaw University of Technology, Poland

18. Ph.D. Agnieszka Psikuta

EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology 

19. Prof. Ph.D. Hab. Marian Rosiński

Warsaw University of Technology, Poland

20. Ph.D. Adam Smyk

Warsaw University of Technology, Poland

21. Ph.D. Jerzy Sowa

Warsaw University of Technology, Poland

22. Ph.D. Michał Strzeszewski

Warsaw University of Technology, Poland

23. Doc.Ing. Zuzana Vranayová, PhD

Technical University of Košice, Slovakia

24. Prof. Janusz Wollerstrand

Lund University, Sweden

25. Prof. Ph.D. Hab. Bernard Zawada

Warsaw University of Technology, Poland

26. Ph.D. Tomasz Cholewa

Lublin University of Technology, Poland

27. Ph.D. Joanna Ruci?ska

Warsaw University of Technology, Poland

 

 

 

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.