Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Open Access
  

The journal supports the idea of open access to scientific publications (Open Access). In the Open Access format, articles are provided free of charge to subscribers of a printed version of magazine and to a wide audience of electrical versions of individual articles. Access to the electronic version of the article is available to any registered user of the Sigma-NOT Internet portal. Registration for Sigma-NOT is free and is available at www.sigma-not.pl/profil-logowanie.html

Authors publishing articles in the Open Access format can download, promote and share their articles (without the possibility of interfering with the downloaded article), among others in social media, websites, etc. The promotion of the article is required with the full bibliometric data of the monthly issue in which the article appeared.

Readers are free to read, print and download articles, but do not have the ability to continue sharing, selling, and reprinting information as presented.

Articles published in Open Access mode go through the same publishing process as the works published in the traditional model. This applies both to article preparation, reviewing, and editorial adjustments.

 

For publication in Open Access, the journal charges a publishing fee of 150 PLN + 23% VAT for the printed page of the paper issue (1 page in paper edition = about 2 pages of standard type manuscript). The settlement is based on VAT invoices issued by the Magazine after the publication of the article.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.