Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
OTWARTY DOSTĘP (Open Access)
  

Czasopismo wspiera ideę otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access). W formule  Otwartego Dostępu artykuły są bezpłatnie udostępniane prenumeratorom wersji drukowanej czasopisma oraz szerokiemu gronu odbiorców wersji elektrycznej poszczególnych artykułów. Dostęp do elektronicznej wersji artykułów możliwy jest dla każdego zarejestrowanego  użytkownika portalu Internetowego wydawnictwa Sigma-NOT. Rejestracja do portalu Sigma-NOT  jest bezpłatna i dostępna przez stronę www.sigma-not.pl/profil-logowanie.html

Autorzy publikujący artykuły w formule Otwartego Dostępu mają możliwość pobierania, promowania i udostępniania swoich artykułów (bez możliwości ingerencji w pobraną wersję artykułu), m.in. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp. Promowanie artykułu wymagane jest z podaniem pełnych danych bibliometrycznych wydania miesięcznika, w którym dany artykuł się ukazał.

Czytelnicy mają możliwość bezpłatnego czytania, drukowania i pobierania artykułów, natomiast nie mają możliwości dalszego udostępniania, sprzedawania i przedruku prezentowanych informacji.

Artykuły publikowane w trybie Otwartego Dostępu przechodzą ten sam proces wydawniczy co prace publikowane w modelu tradycyjnym. Dotyczy to zarówno zasad przygotowania artykułu, recenzowania, jak i korekty redakcyjnej.

 

Za publikację w Otwartym Dostępie Czasopismo pobiera opłatę wydawniczą w wysokości 200 zł + 23% VAT za wydrukowaną stronę artykułu w wydaniu papierowym (1 strona w wydaniu papierowym = ok. 2 strony standardowego maszynopisu). Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT wystawianej przez Czasopismo po opublikowaniu artykułu.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.