Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
OTWARTY DOSTĘP (Open Access)
  

Autorzy publikujący artykuły w formule Otwartego Dostępu mają możliwość pobierania, promowania i udostępniania swoich artykułów (bez możliwości ingerencji w pobraną wersję artykułu), m.in. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp. Promowanie artykułu wymagane jest z podaniem pełnych danych bibliometrycznych wydania miesięcznika, w którym dany artykuł się ukazał.

Czytelnicy mają możliwość bezpłatnego czytania, drukowania i pobierania artykułów, natomiast nie mają możliwości dalszego udostępniania, sprzedawania i przedruku prezentowanych informacji.

Artykuły publikowane w trybie Otwartego Dostępu przechodzą ten sam proces wydawniczy co prace publikowane w modelu tradycyjnym. Dotyczy to zarówno zasad przygotowania artykułu, recenzowania, jak i korekty redakcyjnej.

 

Za publikację w Otwartym Dostępie Czasopismo pobiera opłatę wydawniczą w wysokości 200 zł + 23% VAT za wydrukowaną stronę artykułu w wydaniu papierowym (1 strona w wydaniu papierowym = ok. 2 strony standardowego maszynopisu). Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT wystawianej przez Czasopismo po opublikowaniu artykułu.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.