Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Information for the Authors
  

Before beginning the COW editorial process, please read the information provided in this section regarding the procedure for publishing the submitted material and the recommendations for the preparation of the paper.

Authors of manuscripts submitted for publication in the journal are responsible for observing the copyright - both the content of the work and the illustrations or statements used in it should constitute the Author's own works or must be described in accordance with the citation principle, citing the source of the quotation. The Editorial Staff is conducting a policy of counteracting plagiarism, and any manifestations of misconduct in this area will be disclosed.

As soon as the paper is published by the Editorial Staff, the copyright is transferred to the Publisher, who has the right to use, reproduce, duplicate by any technique, including electronic distribution and distribution by any distribution channel.

 

Editors do not return un-ordered materials and reserve the right to edit and shorten the texts and to make abstracts. Editors are not responsible for the content of advertising materials.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.