Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Warunki prenumeraty czasopisma na 2021 r.
  

Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma. 

Zamawiający - po dokonaniu wpłaty - może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych.

Prenumerata roczna czasopism Wydawnictwa jest możliwa w trzech wariantach:

PAPIEROWA ‒ czasopismo tylko w wersji papierowej (z opłatą za dostarczenie przesyłki)

CYFROWA ‒ czasopismo tylko w wersji cyfrowej dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl Prenumerator otrzymuje indywidualny kod dostępu do zaprenumerowanego tytułu

PLUS ‒ czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczenie) oraz cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl wraz z indywidualnym kodem dostępu.

 

Cena 1 egzemplarza w roku 2021 wynosi 32,00 zł (w tym 8% VAT). Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej 360,00 zł brutto. Cena prenumeraty rocznej cyfrowej 360,00 zł brutto. Cena prenumeraty rocznej PLUS 540,00 zł brutto (w tym 50% za prenumeratę cyfrową). Prenumeratorzy, podpisujący z Wydawnictwem umowę prenumeraty ciągłej (odnawianej automatycznie co roku), otrzymują 10% bonifikaty od cen katalogowych czasopism i płacą 486,00 zł brutto. Do cen brutto prenumeraty czasopism (poza prenumeratą PLUS) dolicza się roczną opłatę za dostarczenie miesięczników w wysokości 30 zł brutto (w tym VAT 23%).

 

 

Prenumeratę można zamówić: faksem: (22) 891 1374, 8403589, 8405949, mailem: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , przez Internet: www.sigma-not.pl, listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Spz o.o., ul. Ks.J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa, telefonicznie: 22 8403086 lub 22 8403589

  
Na życzenie klienta wysyłamy blankiety zamówień wraz z aktualną listą tytułów i cennikiem czasopism.

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki na konto:

 

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Konto BANK PEKAO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577.

Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego. 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej i - od 2004 roku - elektronicznej (cena l egz. netto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (adres jw.)

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.