Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Marek Miara

Liczba artykułów: 5
Pompy ciepła w istniejących budynkach Nr 4/52/21 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Pompy ciepła w istniejących budynkach. Cześć II. Jak dobrze działają pompy ciepła w ist-niejących budynkach? Nr 5/52/21 Str. 22
Pompy ciepła w istniejących budynkach. Część III. Ekologiczna oraz ekonomiczna ocena eks-ploatacji pompy ciepła w istniejących budynkach Nr 6/52/21 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Pompy ciepła w istniejących budynkach. Trendy w rozwoju technologicznym pomp ciepła oraz hybrydowe pompy ciepła. Część 4. Czy warto czekać z instalacją pompy ciepła na dalszy rozwój technologiczny tych urządzeń? Nr 7-8/52/21 Str. 38
Pompy ciepła w istniejących budynkach. Trendy w rozwoju technologicznym pomp ciepła oraz hybrydowe pompy ciepła. Część 5. Budynki wielorodzinne i działania na rzecz upowszechniania technologii Nr 9/52/21 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.