Autor: dr inż. Joanna Studencka

Liczba artykułów: 3
The Modeling of Temperature Distribution and Heat Losses in the Geothermal Pipeline Bańska PGP-3 Nr 8/48/2017 Str. 311
» See summary
Impact of the Potential of Geothermal Energy on the Choice of the Optimal Solution for a Geother-mal Heating Plant Nr 10/49/2018 Str. 387
» See summary
Studium Podyplomowe ‒ Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych Nr 11/49/2018 Str. 474

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.