Autor: dr inż. Małgorzata Basińska

Liczba artykułów: 3
Metody tworzenia, wybór i opracowanie roku porównawczego na podstawie własnej bazy pomiarowej Nr 5/45/2014 Str. 165
» Zobacz streszczenie
Charakterystyka energetyczna budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej na podstawie rzeczywistych danych klimatycznych – okres ogrzewania Nr 8/47/2016 Str. 312
» Zobacz streszczenie
Jubileusz XLV pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Haliny Koczyk Nr 8/49/2018 Str. 339

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.