Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Grzegorz Kubicki

Liczba artykułów: 8
Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych - systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Część 1. Wentylacja pożarowa klatek schodowych w budynkach średniowysokich Nr 5/2012 Str. 213
» Zobacz streszczenie
Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych - systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Część 2. System mechanicznego oddymiania klatki schodowej a bezpieczeństwo ewakuacji. Nr 6/2012 Str. 244
» Zobacz streszczenie
Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych - systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Część 3. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych Nr 7/2012 Str. 295
» Zobacz streszczenie
Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych - systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Część 4. Zabezpieczenie przed zadymieniem Nr 8/2012 Str. 342
» Zobacz streszczenie
Projektowanie systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych wg przepisów obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Nr 5/46/2015 Str. 188
» Zobacz streszczenie
Funkcjonowanie systemów oddymiania klatek schodowych wspomaganych zmiennym nawiewem powietrza – wyniki badań in-situ. Nr 5/49/2018 Str. 176
» Zobacz streszczenie
Analiza wpływu wydajności nawiewu w systemach oddymiania klatek schodowych na podniesienie efektywności instalacji Nr 1/50/2019 Str. 22
» Zobacz streszczenie
Metody projektowania systemów oddymiania Nr 2/51/20 Str. 33
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.