Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Marcin Malicki

Liczba artykułów: 10
Produkcja chłodu w miejskich systemach ciepłowniczych z akumulatorem ciepła Nr 12/2011 Str. 496
» Zobacz streszczenie
Możliwość modernizacji sprężarkowej maszynowni chłodniczej na absorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej z buforem w budynku biurowym. Nr 10/2012 Str. 436
» Zobacz streszczenie
Poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych poprzez modernizację węzłów cieplnych na cieplno – chłodnicze wykorzystujące trójzłożowe chłodziarki adsorpcyjne Nr 1/45/2014 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce Nr 2/49/2018 Str. 43
» Zobacz streszczenie
Hybrydowy układ chłodniczy integrujący sieć elektroenergetyczną z siecią ciepłowniczą Nr 8/49/2018 Str. 327
» Zobacz streszczenie
Ekonomiczne i środowiskowe korzyści z zastosowania absorpcyjnych agregatów chłodniczych zasilanych ciepłem odpadowym z układu przemysłowego Nr 5/51/20 Str. 8
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie Absorpcyjnych Pomp Ciepła w Ciepłownictwie Nr 9/51/20 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Efektywna metoda dekarbonizacji krajowego sektora ciepłowniczego za pomocą innowacyjnego systemu odzyskiwania ciepła skraplania pary wodnej ze spalin powstającej ze spala-nia wilgotnej biomasy oraz absorpcyjnej pompy ciepła. Nr 4/52/21 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Ograniczenie emisji CO2 w procesie wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania zakładu przemysłowego dzięki zastosowaniu układu absorpcyjnej pompy ciepła z wbudowanym palnikiem gazowym Nr 5/52/21 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Ograniczenie emisji CO2 w procesie wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania zakładu przemysłowego dzięki zastosowaniu układu absorpcyjnej pompy ciepła z wbudowanym palnikiem gazowym Nr 5/52/21 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.