Autor: dr inż. Damian Muniak

Liczba artykułów: 19
Wspomaganie komputerowe równoważenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania. Część I Nr 9/2011 Str. 352
» Zobacz streszczenie
Regulacyjne zawory grzejnikowe. Autorytet zaworu Nr 12/2011 Str. 515
» Zobacz streszczenie
Wspomaganie komputerowe równoważenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania. Część II Nr 11/2012 Str. 480
» Zobacz streszczenie
Charakterystyki cieplne grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania. Część I Nr 6/44/2013 Str. 241
» Zobacz streszczenie
Charakterystyki cieplne grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania. Część II. Nr 7/44/2013 Str. 282
» Zobacz streszczenie
Charakterystyki cieplne grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania. Część III. Nr 8/44/2013 Str. 331
» Zobacz streszczenie
Straty ciśnienia w sieci przewodów instalacji grzewczej Nr 9/44/2013 Str. 373
» Zobacz streszczenie
Propozycja nowej metodyki wyznaczania wstępnej nastawy zaworu regulacyjnego Nr 10/44/2013 Str. 427
» Zobacz streszczenie
Stanowisko do badań hydraulicznych charakterystyk zaworów regulacyjnych w stosowanych instalacjach wodnych Nr 8/452014 Str. 299
» Zobacz streszczenie
Analityczna metoda wymiarowania zaworów regulacyjnych Nr 6/47/2016 Str. 234
» Zobacz streszczenie
Analityczna metoda wymiarowania zaworów regulacyjnych. Część 2. Nr 7/47/2016 Str. 277
» Zobacz streszczenie
Warunki komfortu cieplnego a polskie wymagania prawne odnośnie do temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych Nr 10/47/206 Str. 427
» Zobacz streszczenie
Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego Nr 1/48/2017 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Analiza kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym, z uwzględnieniem dopłat w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie Nr 2/48/2017 Str. 63
» Zobacz streszczenie
Wpływ wymagań Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie na wartość wskaźnika EP. Nr 5/48/2017 Str. 192
» Zobacz streszczenie
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu Nr 9/48/2017 Str. 359-364
» Zobacz streszczenie
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termore-gulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeni Nr 10/48/2017 Str. 407
» Zobacz streszczenie
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu. Część III Nr 11/48/2017 Str. 449
» Zobacz streszczenie
Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych Nr 6/50/2019 Str. 241
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.