Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Łukasz Amanowicz

Liczba artykułów: 10
Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 1. Równomiernośc rozpływów Nr 6/2010 Str. 208
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową Nr 7-8/2010 Str. 263
» Zobacz streszczenie
Straty ciśnienia w gruntowych powietrznych wielorurowych wymiennikach ciepła o kącie odejścia 45 stopni Nr 12/2010 Str. 451
» Zobacz streszczenie
Wpływ oporu przewodzenia ciepła gruntu oraz wykraplania wilgoci na energię uzyskiwaną za pomocą gruntowego powietrznego wielorurowego wymiennika ciepła. Nr 1/2012 Str. 22
» Zobacz streszczenie
Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego Nr 10/47/206 Str. 413
» Zobacz streszczenie
Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych Nr 2/48/2017 Str. 72
» Zobacz streszczenie
Wpływ nierówności rozdziału powietrza na wydajność cieplną wielorurowych gruntowych wymienników ciepła Nr 12/48/2017 Str. 505
» Zobacz streszczenie
Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni Nr 6/50/2019 Str. 231
» Zobacz streszczenie
Transformacja energetyczna a Metodologia sporządzania charakterystyki energetycznej budynków Nr 10/52/21 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Różnica między obliczeniowym i pomiarowym wykorzystaniem energii do ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Nr 12/52/21 Str. 12
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.