Autor: dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha

Liczba artykułów: 8
Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część I. Analiza wielkości zużycia ciepła dostarczanego do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 2/2009 Str. 23
» Zobacz streszczenie
Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne. Część II. Analiza wielkości strat ciepła oraz kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemie ogrzewczym z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi Nr 3/2009 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody Nr 6/2010 Str. 198
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Część 1 Nr 9/2011 Str. 339
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Część 2. Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym Nr 10/2011 Str. 426
» Zobacz streszczenie
Wymuszenia cieplne i hydrauliczne stosowane w procesach regulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego Nr 6/2012 Str. 234
» Zobacz streszczenie
Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko Nr 2/45/2014 Str. 58
» Zobacz streszczenie
Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych Nr 9/45/2014 Str. 335
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.