Autor: dr inż. Tomasz Cholewa

Liczba artykułów: 12
Investigations of Operational Parameters Concerning Heating System with Residential Thermal Centres. Part I. Analysis of Heat Consumption in Multi-Family Building Nr 2/2009 Str. 23
» See summary
Investigations of Operational Parameters Concerning Heating System with Residential Thermal Centres. Part II. Analysis of Losses and Costs of Preparation Concerning Usable Hot Water in Heating System with Residential Thermal Centres Nr 3/2009 Str. 25
» See summary
Analysis of Selected Factors Affecting Energy Performance of Solar Systems for Preparation of Usable Hot Water Nr 6/2010 Str. 198
» See summary
Experimental Studies of Solar Hot Water Installations for Climatic Conditions of Lublin. Part 1. Assessment of Actual Energy Effects Nr 9/2011 Str. 339
» See summary
Experimental Studies of Solar Hot Water Installations for Climatic Conditions of Lublin. Part 2. Research of Stratification Phenomenon in Water Storage Tank Nr 10/2011 Str. 426
» See summary
Thermal and Hydraulic Activations Used in Heat Capacity Control of Floor Heating Nr 6/2012 Str. 234
» See summary
The Analysis of Energy Efficiency of Heating Systems Used in Residential Buildings Nr 9/45/2014 Str. 335
» See summary
. Evaluation of Application Influence of Thermostatic Valves in Multifamily Building Nr 10/46/2015 Str. 392
» See summary
. Effect of Change in Method of Accounting for Heating Costs on Heat Consumption in Multi-Family Building Nr 12/46/2015 Str. 469
» See summary
Centralne obchody Jubileuszu 100 lat PZITS Nr 6/50/2019 Str. 239
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych Nr 11/50/19 Str. 437
» See summary
Jubileusz 60-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Nr 1/51/20 Str. 36
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.