Autor: prof. Edward Szczechowiak

Liczba artykułów: 21
Certyfikacja i termomodernizacja budynków – wpływ na jakość prowadzenia działalnności przedsiębiorstw ciepłowniczych Nr 10/08 Str. 28
Główne zagrożenia i wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą Nr 10/2009 Str. 8
Wpływ przepływu powietrza na parowanie i straty konwekcyjne w krytych basenach kąpielowych Nr 4/2010 Str. 141
» Zobacz streszczenie
Efektywność energetyczna w zaopatrzeniu budynków w ciepło Nr 1/2012 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach. Część 1. Nr 9/2012 Str. 392-397
» Zobacz streszczenie
Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach. Część 2. Nr 10/2012 Str. 454
» Zobacz streszczenie
Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach. Część 3. Nr 11/2012 Str. 498
» Zobacz streszczenie
Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach mieszczących zakłady opieki nad osobami starszymi. Przegląd systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Nr 5/45/2014 Str. 194
» Zobacz streszczenie
Trihalometany w środowisku krytego basenu kąpielowego. Geneza, pomiar, toksyczność i usuwanie Nr 10/45/2014 Str. 397
» Zobacz streszczenie
Wpływ systemu uzdatniania wody i układu wentylacji na obecność trihalometanów w środo-wisku krytego basenu kąpielowego. Nr 11/45/2014 Str. 432
» Zobacz streszczenie
Przemiany strukturalne systemów HVAC w budynkach przyszłości. Nr 1/46/2015 Str. 30
» Zobacz streszczenie
Parametry powietrza w systemach wentylacji centralnej oraz strefowej hal basenowych i ich wpływ na zużycie ciepła do podgrzania powietrza zewnętrznego Nr 9/46/2015 Str. 355
» Zobacz streszczenie
Podstawowe kryteria projektowe wentylacji w elektrowniach jądrowych Nr 5/47/2016 Str. 189
» Zobacz streszczenie
Problemy spalania agrobiomasy w kotłach grzewczych przeznaczonych do spalania peletów drzewnych Nr 6/47/2016 Str. 215
» Zobacz streszczenie
Analiza działania centrali wentylacyjnej z pompą ciepła w instalacji krytego basenu pływac-kiego Nr 9/47/2016 Str. 370
» Zobacz streszczenie
Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych Nr 2/48/2017 Str. 72
» Zobacz streszczenie
Próba zastosowania w peletach z agrobiomasy dodatków podwyższajacych temperaturę topnienia popiołu w celu uniknięcia tworzenia się żużla w palenisku. Nr 8/48/2017 Str. 320
» Zobacz streszczenie
Analiza eksploatacyjna budynku pasywnego w aspekcie komfortu klimatycznego i zużycia energi Nr 12/48/2017 Str. 497
» Zobacz streszczenie
Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi Nr 7/49/2018 Str. 272
» Zobacz streszczenie
Układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach energetycznie efektywnych Nr 4/50/2019 Str. 149
» Zobacz streszczenie
Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni Nr 6/50/2019 Str. 231
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.