Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: prof. Waldemar Kamrat

Liczba artykułów: 4
Miejsce ciepłownictwa w polityce energetycznej Polski. Stan istniejący i oczekiwania Nr 10/08 Str. 6
Wybrane zagadnienia regulacji w ciepłownictwie Nr 10/2010 Str. 367
» Zobacz streszczenie
Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych Nr 8/49/2018 Str. 291
» Zobacz streszczenie
Strategia działania przedsiębiorstw ciepłowniczych w warunkach konkurencji. Nr 12/50/19 Str. 443
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.