Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: prof. dr hab. inż. Robert Sekret

Liczba artykułów: 9
Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków użyteczności publicznej Nr 9/2008 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Chłodzenie powietrza przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego - adsorpcyjne wytwornice wody lodowej Nr 3/2011 Str. 115
» Zobacz streszczenie
Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo – próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym Nr 1/48/2017 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych Nr 2/48/2017 Str. 47
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych PCM do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część II. Analiza wybranej sieci ciepłowniczej Nr 3/48/2017 Str. 90
» Zobacz streszczenie
Wpływ wykorzystania parafiny w kolektorze próżniowo-rurowym na uzysk ciepła z energii promieniowania słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej Nr 11/49/2018 Str. 444
» Zobacz streszczenie
Analiza energetyczno-środowiskowa lokalnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego niskotemperaturowe geotermalne źródło energii Nr 3/50/2019 Str. 83
» Zobacz streszczenie
Analiza eksploatacji lokalnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego niskotemperaturowe geotermalne źródło ciepła do chłodzenia i ogrzewania budynków Nr 11/50/19 Str. 403
» Zobacz streszczenie
Magazynowanie chłodu z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej woda-lód. Nr 12/52/21 Str. 5
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.