Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Marian Rubik

Liczba artykułów: 19
Heat Pumps. Part I. Historical Outline, General Information and Market Situation Nr 4/2008 Str. 17
» See summary
Heat Pumps. Part III. True Cycles of Compression Heat Pumps, Operating Elements, Classification and Design Nr 6/2008 Str. 3
Heat Pumps ? Part 7.. Compressor Heat Pumps in Heating and Usable Hot Water Preparation Systems(continued) Nr 11/08 Str. 14
» See summary
Pompy ciepła – część 9. Zakłócenia w eksploatacji i awarie instalacji z pompami ciepła.Nowe uregulowania prawne w dziedzinie pomp ciepła Nr 2/2009 Str. 3
» See summary
Inspection and Assessment of Air Conditioning Systems for Buildings According to PN-EN 15240 Standard. Part 1 Nr 5/2009 Str. 34
» See summary
Inspection and Assessment of Air Conditioning Systems for Buildings According to PN-EN 15240 Standard. Part II Nr 6/2009 Str. 29
» See summary
Production of Cold in District Heating Systems - Necessity or Need for Business ? Part I Nr 11/2012 Str. 474
» See summary
New Ecological Coolant R32 in Air Conditioning Nr 3/48/2017 Str. 112
» See summary
Seminarium SCHAKO PREZENTACJE 2017 ‒ Nr 12/48/2017 Str. 530
. Influence of the Control of Electronic Expansion Valve and Compressor Efficiency on Operation Pa-rameters of the Air-To-Water Heat Pump Nr 10/49/2018 Str. 404
» See summary
Outdoor Air Quality and Heat Pumps. Part 2 Nr 11/50/19 Str. 419
» See summary
Outdoor Air Quality and Heat Pumps. Part 3 Nr 12/50/19 Str. 457
» See summary
Reliability and Durability of Refrigeration Installations and Heat Pumps. Part I Nr 2/51/20 Str. 8
» See summary
Air Heat Pumps. Development of Technology and Prospects for Application of These Devices in Heating Engineering. Part 1 Nr 4/51/20 Str. 15
» See summary
Intensification of Heat Exchange Processes in Exchangers Used in Refrigeration Equipment and Heat Pumps. Part 1 Nr 6/51/20 Str. 7
» See summary
Intensification of Heat Exchange Processes in Exchangers Used in Refrigeration Equipment and Heat Pumps. Part 2 Nr 7-8/51/20 Str. 24
» See summary
Intensification of Heat Exchange Processes in Exchangers Used in Refrigeration Equipment and Heat Pumps. Part 3 Nr 9/51/20 Str. 15
» See summary
Efficiency of Diaphragm Heat Exchangers Nr 10/51/20 Str. 9
» See summary
Czytelnictwo i COW w czasach zarazy – cd Nr 10/51/20 Str. 35
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.